elemi esemény

Kapcsolódó fogalmak: 
konjunkció
Rövid szöveges bemutatás: 
Az elemi események a világ lehetséges állapotainak halmazát írják le. Tegyük fel, hogy a világunkat egyetlen esemény reprezentálja, B. Ekkor két elemi eseményünk van, melyek B és /B (B negált). De ha két eseményünk van, B és C, akkor az elemi eseményeinkből már négy darab van, B és C, B és /C, /B és C, /B és /C. Tehát az elemi események a világot reprezentáló események konjunkciójaként foghatóak fel, ezáltal számuk a lehetséges események számában exponenciálisan nő.