EIV-módszer

Rövid szöveges bemutatás: 
Az EIV-módszer a neurális hálók tanításához dolgozták ki. Olyan helyzetekben alkalmazzák amikor nemcsak a kimeneti, hanem a bemeneti jelet is terheli zaj. A módszer lényege, hogy egy adott típusú mérést, aminek változói, paraméterei felvesznek egy adott értéket, ezt a mérést többször előidézzük és így teszünk becslést a zaj mértékére. Ezek után a módszer javasol egy új kritériumfüggvényt, melybe beleszámoljuk a bemenetet és a kimenetet terhelő zaj eloszlását is.