egylépéses döntés

Rövid szöveges bemutatás: 
Ez egy olyan döntési modell, ahol a döntéshozónak egy problémakörben csak egyszer kell döntést hoznia. Ennek a döntésnek nincs hatása a későbbi döntésekre. Ilyen esetekben általában a soron következő döntések már más problémára vonatkoznak.