egyenlőtlenségi kényszer

Rövid szöveges bemutatás: 
Az egyenlőtlenségi kényszer felírást általában ütközés elkerülés biztosításához használják. Tegyük fel, hogy van két cselekvésünk, ahol egy változó az egyik cselekvés előfeltételébe míg a másik cselekvésnek a következményében szerepel. És a következménye pont ellentétes lesz az előfeltétellel, tehát biztosítani kell, hogy a változó a két cselekvésben ne jelölhesse ugyan azt az objektumot. Tehát ilyen esetekben kell megkötni a változók értékét az x != Y (!=, jelentése nem egyenlő) alakban, ahol x változót jelöl, míg Y jelölhet változót vagy konstanst. Így tehát nem történik ütközés ha explicit kimondjuk hogy az első cselekvés következményében lévő változó nem jelölheti ugyan azt az objektumot mint ami a második feltétel következményében szerepe.