diszparitás

Rövid szöveges bemutatás: 
A diszparitás két érték közötti különbséget jelöl (például vételi és eladási ár). A fogalom a könyv keretein belül a retinális diszparitásnál jelenik mely. Erről akkor beszélhetünk amikor a két retinára kerülő képen a tárgyak távolsága eltérő, így juttatva mélységinformációhoz a szemlélőt.