dinamikus logika

Rövid szöveges bemutatás: 
A dinamikus logikát arra fejlesztették ki, hogy programokról tudjanak könnyedén tényeket definiálni, azokkal érvelni. A dinamikus logikában megjelenik az időbeliség és a "létezik" és "minden" kvantorok is. Ezáltal szerteágazó kijelentéseket lehet tenni tények igazságáról egy program futása vagy létezése kapcsán, egy adott világban vagy a világ egy állapotában.