dinamikus döntési háló (DDH)

Kapcsolódó fogalmak: 
dinamikus Bayes-háló (DBH)
Kapcsolódó fogalmak: 
döntési csomópont
Kapcsolódó fogalmak: 
hasznosságcsomópont
Rövid szöveges bemutatás: 
A dinamikus döntési háló (DDH) egy továbbfejlesztett dinamikus Bayes háló (DBH). A DBH csomópontjai most már nem csupán az időbeliséget jelzik, hanem kiegészülnek hasznossági és döntési csomópontokkal.