differenciálegyenlet

Rövid szöveges bemutatás: 
A differenciál egyenletek olyan egyenletek melyekben az ismeretlen egy differenciálható függvény, és az egyenlet megoldása ezen függvény és ezen függvény deriváltjai közötti kapcsolatot tárja fel. A differenciálegyenletek felhasználási területe igen sokrétű, főként a kinematikában és a dinamikában, a mozgás jellemzésénél használják. A fizikában általában a függvények paramétere (mely alapján differenciáljuk a függvényt) az idő.