delta szabály

Kapcsolódó fogalmak: 
LMS algoritmus
Rövid szöveges bemutatás: 
A delta szabályt a neurális hálóknál alkalmazzák a hibaképzésre. Azokban a neurális hálókban alkalmazzák, melyek olyan neuronokat alkalmaznak ahol a küszöbözést egy folytonos szigmoid függvény végzi, melyre alkalmazhatók a gradiens eljárások. Amikor a következő súly értékét határozzuk meg, akkor a delta szabály értelmében, nem a kimeneti hiba, hanem egy származtatott hiba szerepe: epszilon * sgm'(s). Szemben az LMS algoritmussal, ahol a kimeneti hiba szerepel.