dedukcióelmélet

Kapcsolódó fogalmak: 
indukció
Rövid szöveges bemutatás: 
A dedukció egy következtetési módszertan, az indukció ellentettje. A dedukció során, az általánosan igaz állításokból következtetünk egyedi igazságokra, állításokra. Tehát ha azt állítom, hogy minden madár repül, akkor a dedukció révén állíthatom azt, hogy a veréb reül, a sas repül, stb. Az indukció iránya ezzel pont ellentétes.