Conformant Graphplan (CGP)

Rövid szöveges bemutatás: 
Az érzékelőmentes tervkészítés során, az ágensnek úgy kell a tervet végrehajtania, hogy az egyes cselekvések végrehajtása közben semmilyen visszaható információja nincs a környezetről. Egy ilyen tervkészítő rendszer volt a Conformant Graphlan melyet Smith és Weld alkotott meg 1998-ban. A rendszer a hiedelmi állapotok terében végzett keresést, és a bizonytalanságot állapotkényszerítéssel kezelte le.