cHUGIN

Rövid szöveges bemutatás: 
A cHUGIN rendszer olyan Bayes hálót alkalmazott, melyben diszkrét változók voltak jelen.