British National Corpus

Rövid szöveges bemutatás: 
A korpusz egy szöveg tároló első látásra, azonban ettől sokkal több is. A korpusz tartalmazza a szövegek bibliográfiai adatait, bejelöli a szöveg szerkezeti egységeit, tartalmazza a szavak szófaji kódjait. Tartalmazhat szavakat vagy egy-két mondatos összefüggéseket. A szövegek rendezve tárolja. A Brit Nemzeti Korpusz (BNC) által tartalmazott szövegek körülbelül 90%-a írott. A BNC körülbelül 100 millió szót tartalmaz, szövegek és apróbb szövegegységek formájában.