BPTT

Kapcsolódó fogalmak: 
időbeli kiterítés
Kapcsolódó fogalmak: 
általánosított neurális háló
Rövid szöveges bemutatás: 
Olyan neurális hálózatokra melyek rekurrensek a back propagation algoritmusnak létezik kiterjesztése, mely az időbeli back propagation nevet viseli. Az algoritmus során a hálózatot egy előrecsatolt hálózatba transzformáljuk, olyan formában, hogy a hálózat egy adott időbeli állapota az új hálózat egy rétege lesz. Az előrecsatolt hálózatban csak a rétegek között vannak kapcsolatok, a rétegen belül nincsenek, ezért az eredeti hálózat felépítését úgy transzformáljuk, hogy a neuronok közötti kapcsolatok a következő réteg megfelelő neuronjához tartoznak. Például ha az i-ik neuron a j-ik neuronhoz wi,j súllyal van kapcsolva, akkor minden n-re az n-ik réteg i-ik neuronja az n + 1 –ik réteg j-ik neuronjához wi,j súllyal fog kapcsolódni. Ezeket mutatja az ábra.