Boole kényszerkielégítési probléma (CSP)

Rövid szöveges bemutatás: 
A kényszerkielégítési problémákban vannak változók, vannak kényszerek. Minden egyes változó esetén meg van határozva a lehetséges értékek tartománya. A kényszerek a változók egy részére vonatkozik és meghatározzák a részre vonatkozó megengedett értékkombinációkat.. A feladat a változóknak úgy értéket adni a lehetséges értékeik közül, hogy az egyetlen kényszert se sértsen. A probléma attól válik Boole kényszerkielégíthetőségi problémává, hogy a változók csak az igaz, vagy hamis tartományon vehetnek fel értékeket. Majd ezt a tartomány szűkíthetik le a kényszerek. Ha a problémának létezik olyan megoldása mely egyetlen kényszert sem sért, akkor a megoldást konzisztensnek nevezzük.