Boltzmann eloszlás

Kapcsolódó fogalmak: 
Boltzmann gép
Rövid szöveges bemutatás: 
A Boltzmann eloszlás azt a valószínűséget írja le, hogy a Boltzmann gép globális minimumba, azaz stabil állapotba kerül. Az eloszlás a mellékelt ábrán látható és a rendszer Ek energiájú xk állapotba kell hogy kerüljön.