biológiai naturalizmus

Rövid szöveges bemutatás: 
A biológiai naturalizmus egy olyan "elv", mely alapjaiban elutasítja a mesterséges intelligenciát. E szerint a mentális állapotok (vagyis a gondolkodás), a neuronok alacsony szintű neurológiai folyamatainak következménye, így a neuronok meghatározhatatlan tulajdonságain van a hangsúly. Tehát egy neuront nem lehet egy programmal szimulálni, illetve neuronok halmazát. Ez szerintük csak úgy kivitelezhető, ha olyan architektúrán fut a program, amelyben fellépő kölcsönhatások megegyeznek a neuronok között ható kölcsönhatásokkal.