beszédmegértés

Kapcsolódó fogalmak: 
beszédhang
Kapcsolódó fogalmak: 
beszédfelismerés
Kapcsolódó fogalmak: 
bigram modell
Kapcsolódó fogalmak: 
trigram nyelvi modell
Kapcsolódó fogalmak: 
unigram nyelvi modell
Rövid szöveges bemutatás: 
A beszédmegértés az elhangzó szöveg szemantikájára koncentrál. Tehát arra, hogy az elhangzott szöveg jelentését megértse. A szöveg mérete lehet akár egy szó vagy összefüggő mondatok is.