beszédhang

Kapcsolódó fogalmak: 
beszédfelismerés
Kapcsolódó fogalmak: 
beszédhang modell
Rövid szöveges bemutatás: 
Egy beszédhang nagyjából egy kiejtett magán vagy mássalhangzónak felel meg. Egy beszédhangot azonban keletkezhet több betű együttes kiejtésével, ilyen például a magyarban a "ts" (barátság). Valamint egy betű kiejtése szavanként akár eltérő is lehet. Egy formálisabb definíció: A beszédhangok az ajkak, a nyelv és az állkapocs mozgása és a levegőnek a hangképző szerveken (hangszálakon) való átáramlásával keletkezik. Az emberiség legtöbb nyelve nagyjából 40–50 hangból álló korlátos választékkal él.