beszédaktus (szólásaktus)

Kapcsolódó fogalmak: 
kommunikáció
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
22.1. A kommunikáció mint cselekvés
Rövid szöveges bemutatás: 
A beszédaktus az intelligens ágens egyik cselekvése, amelynek során valamilyen nyelven kommunikál a külvilággal: az ágens „beszél”. A kommunikációval az ágens – más cselekvéseihez hasonlóan – befolyásolja a környezet (és más ágensek) állapotát, jövőbeli viselkedését: információt juttat el, cselekvésre késztet.