beágyazott nyelvhasználat

Kapcsolódó fogalmak: 
kommunikáció
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
22.9. Összefoglalás
Rövid szöveges bemutatás: 
A kommunikáció olyan értelemben sohasem egyértelmű, hogy minden, a beszélőtől származó mondanivaló illetve információ értelmezése függ a szituációtól. Ezt röviden beágyazott nyelvhasználatnak nevezik.