bayesi modellösszevonás

Rövid szöveges bemutatás: 
A bayesi modellösszevonás egy módszer a szövegfeldolgozás területén. Arról van szó, hogy a nyelvre vonatkozó nyelvtant mondatonkénti nyelvtan modellek megalkotásával majd összevonásával éri el. Az algoritmus részletes leírás a mellékelt oldalon megtalálható.