Backus–Naur-forma (BNF)

Kapcsolódó fogalmak: 
kezdőszimbólum
Kapcsolódó fogalmak: 
képzési szabály
Kapcsolódó fogalmak: 
záró (vagy terminális) szimbólum
Kapcsolódó fogalmak: 
nem záró szimbólum
Rövid szöveges bemutatás: 
Egy formális nyelv mondatokból épül fel, a mondatok pedig szimbólumokból. Írás esetén a szimbólumok a betűk, beszéd esetén pedig a hangok. A nyelvet használatát nyelvtani szabályok határozzák meg, melyet a Back-Naur-forma (BNF) fejez ki. A BNF négy részből épül fel: 1. A zárószimbólumok halmaza, 2. A nyelv részkifejezéseit kategorizáló nemzáró szimbólumok halmaza, 3. A kezdő szimbólum (start symbol) a nyelv teljes, egész mondatait jelentő nemzáró szimbólum, 4. A képzési szabályok (rewrite rules) halmaza.