átmenetihiba modell

Kapcsolódó fogalmak: 
Gauss-hibamodell
Rövid szöveges bemutatás: 
Az átmeneti-hiba modellt a szenzorok időleges zavarinak kiszűrésére alkalmazzák. Az átmeneti-hiba modell segítségével az ágens nem avatkozik be közvetlenül az első, őt egyébként beavatkozásra kényszerítő jel után. Úgy kell ezt elképzelni, hogy az ágensnek van egy bizonyos tűrőképessége, illetve másik oldalról a jelnek van egy bizonyos fokú tehetetlensége. Tehát többször kell bekövetkeznie ugyan annak a jelnek, hogy az ágens azt a jel értéket valóban el is higgye.