átírás

Kapcsolódó fogalmak: 
term
Rövid szöveges bemutatás: 
Az átírások ugyan egyenletek, de nem a szó szoros matematikai értelemben. A feldolgozás a programozási nyelvekhez hasonlóan mindig balról jobbra történik. Ezen egyenletekben az átírási szabály adhatjuk meg, mely segítségével a kifejezések egyszerűbbe válnak. Például az x + 0 = x átírási szabály azt mondja ki, hogy minden olyan kifejezés mely az x + 0 alakban szerepel, azt helyettesítsük x-el. Ilyen átírási szabályokat alkalmaz például az OTTER nevű tételbizonyító program is (McCune, 1992).