aszimptotikus korlatozott optimalitas

Kapcsolódó fogalmak: 
ágens
Kapcsolódó fogalmak: 
ágens architektúra
Kapcsolódó fogalmak: 
ágensprogram
Kapcsolódó fogalmak: 
intelligens ágens
Kapcsolódó fogalmak: 
racionalitás
Kapcsolódó fogalmak: 
tökéletes racionalitás
Kapcsolódó fogalmak: 
számítható racionalitás
Kapcsolódó fogalmak: 
lehetséges világok
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
27.1. Ágensösszetevők
Rövid szöveges bemutatás: 
Az ágens aszimptotikusan korlátozott optimális, ha programját nagyobb teljesítményű (gyorsabb, vagy nagyobb tárhellyel rendelkező) számítógépen futtatva korlátozottan optimális. Egy aszimptotikusan korlátozott optimális ágens tehát jó nyomon jár, csak egy valahányszor nagyobb teljesítményű architektúrára van szüksége. A hangsúly tehát továbbra is az ágens programján van, ámde ez a megkötés már valamivel enyhébb, mint a korlátozott optimalitás (hiszen nem kell máris az adott környezet és architektúra viszonylatában vett legjobb ágens-programot megadnunk, csak egy olyat, amelyik kellően nagy teljesítményű architektúrán futtatva az lenne). Például gondoljunk csak a sakkra. Tegyük fel, hogy a játékosoknak rendre csak 5 perc áll rendelkezésére ahhoz, hogy lépéseiket megtegyék (blitz-parti). Ekkor egy olyan program, amelyik kimerítő keresést végez a lehetőségek terében, nyilván túl lassú lenne, és túl sok erőforrást (memóriát, tárhelyet, stb) fogyasztana, hiszen a sakkban rengeteg variáció van. Viszont, ha ezek adottak lennének, előbb-utóbb megtalálná az optimális lépést. Ha tehát ezt a programot egy sokkal gyorsabb, illetve nagyobb tárhellyel rendelkező számítógépen futtatnánk, úgy adott esetben már bele is férhetnénk az 5 perces limitbe. Egy ilyen ágens-programra tehát mondhatnánk, hogy aszimptotikusan korlátozott optimális, hiszen kellően nagy teljesítményű számítógépen futtatva korlátozottan optimális. Észrevehetjük, hogy az aszimptotikus korlátozott optimalitás lényegében úgy viszonyul a korlátozott optimalitáshoz, mint ahogyan a számítható racionalitás viszonyul a tökéletes racionalitáshoz. Sőt, az előbbi sakkos példa esetében az említett aszimptotikusan korlátozott optimális ágens-programunk valójában egyben számítható racionális is, illetve az ott korlátozottan optimális ágens-program egyben tökéletesen racionális is lenne. Mindez természetesen a sakk (mint viszonylag egyszerű, nem túl valószerű) környezet esetében igaz, ám komplexebb környezetek esetén ezek a fogalmak már nem feltétlen esnének egybe. Például számítható racionális azon ágens-program is, amelynek esetleg végtelen sok időre lenne szüksége ahhoz, hogy az optimális cselekvést megtalálja, miközben az aszimptotikusan korlátozott ágens-programok esetében nem beszélhetünk végtelen gyorsításról (vagy tárhely növelésről). Egy ágens-program csak akkor aszimptotikusan korlátozott optimális, ha véges (és lehetőleg nem túl nagy) mértékben növelve az őt futtató architektúra teljesítményét kapunk korlátozottan optimális ágens-programot. Másrészt pedig a korlátozott optimalitás sem esik (legtöbbször) egybe a tökéletes racionalitással. Egy valós bonyolultságú környezet esetén az ágens architektúrája (legtöbbször) nem engedi, hogy a környezet viszonylatában globálisan optimális cselekvést időben kiszámítsuk és megtegyük. Gondoljunk csak például egy ping-pongozó robotra. A robot hardveres felépítése nyilván korlátozza a hatékonyságát, és így nem tud abszolút ideálisan reagálni, mozogni, stb, legfeljebb csak a lehetőségeinek a viszonylatában. Persze ettől még nyerhetne egy gyengébb ellenféllel szemben.