analógiás következtetés

Kapcsolódó fogalmak: 
magyarázatalapú tanulás (MAT)
Rövid szöveges bemutatás: 
Olyan gondolkodási módszer, amelyben két vagy több dolognak vagy jelenségnek bizonyos tulajdonságokban való azonosulásakor, az egyik dologban meglévő, ám a másik dologban nem ismert tulajdonságra is ezt az egyezést feltételezzük. Például ha ismerünk egy szemüveges embert aki okos, és találkozunk egy ismeretlen másik szemüveges emberrel, akkor az eddigiek alapján róla is feltételezzük, hogy okos.