analízis, kommunikációs lépés

Kapcsolódó fogalmak: 
kommunikáció
Rövid szöveges bemutatás: 
Az analízis a kommunikáció egyik lépése, melyet három fő részre osztjuk: szintaktikai elemzésre (parsing), szemantikai értelmezésre és pragmatikus értelmezésre. A szintaktikai elemzés során azt vizsgáljuk, hogy az egymás után szereplő szavak értelmes kifejezéseket alkotnak-e. Erre egy elemzési fát építünk fel. A szemantikai értelmezés során próbáljuk meg kikövetkeztetni a kijelentés jelentéstartalmát valamilyen nyelven. Erre szükség van, hiszen egy adott szöveg környezetétől függően, egy-egy kijelentésnek vagy mondatnak rengeteg jelentése lehet. Míg a pragmatikus értelmezésnél az előbbiekre tudatosan is odafigyelünk, tehát hogy egy-egy mondatnak, kifejezésnek vagy szónak több értelmezése is lehet.