általánosított neurális háló

Rövid szöveges bemutatás: 
Az ábra négy elrendezést mutat, melyek mindegyike lineáris dinamikus rendszerből és statikus nemlineáris leképezést megvalósító neuronháló(k)ból állnak. Az ábrán H(z) jelöli a lineáris dinamikus részrendszereket, N, N1,N2 pedig neurális hálózattal megvalósított nemlineáris statikus elemeket, ahol W jelöli a hálózat súlymátrixát. Ezeket az összetett struktúrákat általánosított neurális hálózatoknak (generalized neural network) nevezzük.