általánosított Modus Ponens

Kapcsolódó fogalmak: 
elsőrendű logika
Rövid szöveges bemutatás: 
Az általánosított Modus Ponens következtetésre az elsőrendű logikában van szükség. Először egy definíció: a következtetés egyetlen szabály alkalmazásával is elvégezhető, amelyet általánosított Modus Ponensnek (Generalized Modus Ponens) nevezünk: ha léteznek a saját tudásbázisunkban(TB) megfelelő általános szabályok, akkor ezen szabályokba való behelyettesítésekkel, új tényadatokat adhatunk a TB-hoz. Például: ∀x Király(x) ∧ Mohó(x) ⇒ Gonosz(x), és elvégezzük {x/János} behelyettesítést, akkor nyilvánvaló, hogy a Gonosz(János) kijelentés is megfelelő. A mellékelt ábra tovább segíti a megértést.