állapotváltozós modell

Kapcsolódó könyvfejezetek: 
8.2. Dinamikus neurális modellek
Rövid szöveges bemutatás: 
Az MI keretein belül az állapotváltozós modell, leginkább a tanuló rendszerek és azon belül a szabályozástechnika keretein belül használandó. Tulajdonképpen arról van szó, hogy vannak változóink melynek adott egy értéke a "k" időpillanatban és ebből meghatározzuk az értékét a "k+1"-ik időpillanatban, és adott az elvárt kimenet a "k+1"-ik időpillanatban. A modell reprezentálja, hogy milyen számítási egységek végzik el a szükséges változtatást az állapotváltozókon, annak érdekében hogy a kapott kimenet és az elvárt kimenet minél közelebb legyen egymáshoz. A modellhez tartozik, hogy az egyes egységek milyen számításokat végeznek. Egy tanuló rendszer ábrája látható a mellékelt ábrán.