állapotátmenet-modell

Kapcsolódó fogalmak: 
állapot
Rövid szöveges bemutatás: 
Az egyes állapotokban végrehajtott egyes cselekvéseknek a sikeres kimeneti valószínűségeit állapotátmenet-modellnek (transition model) nevezzük. A könyv a T(s, a, s′) jelölést használja annak a valószínűségnek a jelölésére, hogy az "s" állapotban az "a" cselekvés végrehajtása "s′" állapotot eredményez.