állapot kifejtése

Kapcsolódó fogalmak: 
aktuális állapot
Kapcsolódó fogalmak: 
állapotátmenet-függvény
Rövid szöveges bemutatás: 
Egy probléma megoldását folyamatosan az aktuális állapot kifejtésével (expanding) tesszük meg, azaz az állapotátmenet-függvénynek az adott állapotra történő alkalmazásával, amivel az állapotok egy új halmazát generáljuk (generating). Tehát ha vagyunk egy állapotban, és az aktuális állapot nem célállapot, akkor tovább kell folytatnunk a feladatot. Ez pedig új állapotok feltárását jelenti, amelyek elérhetőek az aktuális állapotból, a végrehajtható cselekvések segítségével. Más szóval az aktuális állapotot kifejtjük, feltérképezzük az innen elérhető állapotokat.