állapot

Kapcsolódó fogalmak: 
ágens
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
2.2. Jó viselkedés: a racionalitás koncepciója
Rövid szöveges bemutatás: 
Az állapot kifejezés sokféle formában előfordulhat az MI területében. Általános megfogalmazva állapotnak nevezzük azt, amikor egy adott időpillanatban a teljes környezetnek valamilyen aktuális értékei állnak fenn. Állapotnak nevezhetjük, ha egy tervkészítő ágens a terv valamelyik végrehajtási pontjánál tart, vagy azt is, ha egy kereső algoritmus a gráf valamelyik pontján áll. Például ha egy ágenst elhelyezünk egy környezetben, akkor az ágens cselekvéseinek hatására, a környezet állapotok sorozatán halad végig.