alkalmazkodó terv

Kapcsolódó fogalmak: 
tervkészités
Kapcsolódó fogalmak: 
kényszerítés
Rövid szöveges bemutatás: 
Alkalmazkodó tervkészítésnek nevezzük azt a módszert, amely szekvenciális terveket készít, és ezeket a terveket minden utólagos vizsgálat nélkül kell végrehajtani. A tervkészítés során biztosítani kell, hogy a célt mindig, minden körülmények között elérjük, függetlenül a világ aktuális állapotától és a tervkészítés közben feltételezett állapotának különbségétől. Az algoritmus a kényszerítésen alapul, más szóval a világ erőszakkal egy kigondolt állapotba vihető az ágens beavatkozói segítségével. Azonban rövid végig gondolás után rájöhetünk, hogy ez nem mindig van így és ezért az ilyen algoritmusok gyakran alkalmazhatatlan terveket készítenek.