akusztikai modell

Kapcsolódó fogalmak: 
nyelvi modell
Kapcsolódó fogalmak: 
Bayes-szabály
Rövid szöveges bemutatás: 
Az akusztikai modell fogalma a beszédfelismerésnél kerül elő, és szorosan kötődik a valószínűségszámításhoz, illetve a Bayes tételhez. A legáltalánosabb szinten a valószínűségi következtetési problémát a következőképpen definiálhatjuk. Legyen a Szavak egy valószínűségi változó az összes lehetséges szószekvencia felett, ami elhangozhat, és legyen a jel a megfigyelt akusztikusjel-szekvencia. Ekkor az elhangzott szavak vagy mondatok legvalószínűbb értelmezése a Szavak azon értéke, ami maximalizálja a P(szavak|jel) értéket. A Bayes-szabály alkalmazásával: P(szavak|jel) = αP(jel|szavak) P(szavak) A P(jel|szavak) alkotják az ún. akusztikai modellt (acoustic model). Ez írja le a szavak hangzását – csukja (zárja) és csuklya (fejfedő), mégis ugyan úgy hangzik. (Az azonos hangzású szavakat homofon (homophone) szavaknak hívjuk.) A P(szavak) értékei reprezentálják az ún. nyelvi modellt (language model).