ágensprogram

Kapcsolódó fogalmak: 
ágens
Kapcsolódó fogalmak: 
ágens architektúra
Kapcsolódó fogalmak: 
ágens függvény
Rövid szöveges bemutatás: 
Az ágens egy programból és egy architektúrából épül fel. Az architektúra futtatja magát a programot és biztosítja az adatáramlást az ágensen belül. A program valósítja meg a leképzést az érzékelések és a beavatkozások között. A program tehát nem más mint egy függvény, amely egy egyértelmű összerendelést valósít meg. Ha veszünk egy primitív ágenst és tegyük fel, hogy érzékeljük az X-t és az Y-t, akkor hajtsuk végre Z-t. Tehát jelent esetben az ágens szabályalapú.