ágens sorrendezett hasznosságfüggvénye

Rövid szöveges bemutatás: 
A determinisztikus környezetben működő ágensnek sorrendezett hasznosságfüggvénye van, mely az állapotok egy sorrendiségét biztosítja. De nem ad az állapotokhoz egy értelmezhető numerikus értéket. Nincs is ám rá szükség, hiszen determinisztikus környezetben a világ következő állapota, csakis a világ jelenlegi állapota és az ágens cselekvésének függvénye. Tehát nincs külső tényező mely még befolyásolni tudná a világ soron következő állapotát magán az ágensen kívül.