ágens függvény

Kapcsolódó fogalmak: 
ágens
Kapcsolódó fogalmak: 
egyágenses környezet
Kapcsolódó fogalmak: 
reflexszerű ágens
Kapcsolódó fogalmak: 
érzékelés
Kapcsolódó fogalmak: 
belső állapot
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
2.1. Bevezetés
Rövid szöveges bemutatás: 
Az ágens-függvény az ágens egy matematikai leírása. Lényegében minden lehetséges, adott időpillanatig beérkezett, véges hosszúságú érzet-sorozathoz hozzárendel egy-egy cselekvést. Az ágens tehát ennek a függvénynek megfelelően működik környezetében: minden időpillanatban az adott időpillanatig beérkezett érzetek alapján határozza meg, hogy mit cselekedjen. Lényegében tehát azt állítjuk, hogy általánosságban minden egyes ágens (akár tetszőlegesen komplex is lehet) végső soron egy függvénynek megfelelően működik, azaz működése matematikailag leírható egy függvénnyel, amely érzetek sorozatából képez cselekvésekbe. Ez tehát egy szemléletmód - tekinthetünk így az ágensre. Ebben az esetben egy-egy kész ágensről meg tudjuk mondani, hogy milyen ágens-függvénynek felel meg (analízis), illetve ágensek tervezésekor előírhatjuk, hogy a készülő ágens milyen ágens-függvénynek feleljen meg (szintézis), sőt, akár ellenőrizhetjük is később, hogy valóban megfelel-e az ágens az előírt ágens-függvénynek. Megjegyeznénk, hogy itt nem csak az iskolában tanult aritmetikai, vagy más egyéb függvényekre gondolhatunk. Itt egy-egy függvény matematikai apparátusa attól függ, hogy milyen módon ábrázoltuk az ágens problématerét, és a környezeti tényeket rögzítő tudásbázisát. Ettől függ a függvény értelmezési tartománya és értékkészletete. Jelen esetben tehát az értelmezési tartomány az ágens adott időpillanatig lehetséges érzét-sorozatainak halmaza (minden lehetséges időpillanatra), az értékkészlet pedig az ágens adott környezetben lehetséges - fizikai, kommunikációs, vagy kognitív - cselekvéseinek halmaza. Az ágens-függvény tehát egy absztrakt, tömör leírása annak, hogy az ágens miképpen működik, vagy miképpen kellene működnie. Minden ágens egyértelműen jellemezhető egy-egy ilyen függvénnyel, ami általában túl tömör és felületes ahhoz, hogy ennek alapján konkrét ágenst lehessen tervezni, viszont ágensek elemzésénél nagy segítséget nyújthat. Egy konkrét ágens részletes specifikációja ennél nyilván jóval összetettebb és mélyrehatóbb lehet (pl. AUML nyelven adott [2]).