ágens architektúra

Rövid szöveges bemutatás: 
Az ágens tehát dióhéjban áll egy programból (aminek inputja az érzékelők, outputja pedig a beavatkozások), valamint áll egy architektúrából. Az architektúrán fut maga a program. Tehát az architektúrán valamilyen számítóképes eszközt kell érteni, tipikusan számítógépet. Ez a számítógép lehet egy PC vagy akár egy beágyazott rendszer egy autóban. Ar architektúra valósítja meg az adatáramlást (érzékelés -> program -> beavatkozás), valamint futtatja magát a programot is.