Advice Taker

Rövid szöveges bemutatás: 
Az Advice Taker egy tervkészítő program melyet John McCarthy publikált és amit az első teljes MI-rendszernek tekinthetünk. McCarthy programja is tudásbázist használt fel egy probléma megoldásának megtalálásához. Rendelkezett tehát tényekkel, és szabályokkal. Ezek segítségével következtette ki a soron következő állapotot. Bizonyította például, hogy néhány egyszerű axióma elegendő ahhoz, hogy programja képes legyen terveket generálni arra vonatkozóan, hogyan kell a repülőtérre kimenni ahhoz, hogy a repülőgépet le ne késsük. A programot úgy tervezte, hogy lehetsőég legyen dinamikusan frissíteni, azaz új tényekkel illetve szabályokkal ellátni, ezáltal rugalmasan felhasználható volt. Az Advice Taker így a tudásreprezentáció és a következtetés leglényegesebb elveit testesítette meg, miszerint hasznos, ha rendelkezünk a világot és az ágens cselekvéseinek eredményét leíró explicit és formális reprezentációval, és képesek vagyunk ezt a reprezentációt deduktív módon manipulálni. Az 1958-as cikk főbb állításai még mai napig is érvényesek.