ADL

Rövid szöveges bemutatás: 
A tervkészítő rendszerek olyan algoritmusok, melyek állapotok és cselekvések explicit ítéletlogikai (vagy elsőrendű) reprezentációin működnek. A STRIPS nyelvben adva vannak egy egy cselekvésnek az előfeltételei és a következményei, valamint a kezdő és célállapotok. A kezdőállapotnak nincs előfeltétele, míg a célállapotnak következményen nincs. A kezdő és a cél állapotok pozitív literálok konjunkciójaként vannak feltüntetve.Az ADL nyelv lazít ezeken a megkötéseken, megengedi a diszjunkciót, a negálást és a kvantorokat. Tehát segítségével komplexebb követelmények fogalmazhatóak meg egyes cselekvésekhez.