additív értékfüggvény

Rövid szöveges bemutatás: 
Az additív értékfüggvények egy pontos módszert adnak az ágens értékfüggvényének a leírására, és számos valósvilág-beli helyzetben érvényesek. Az additív értékfüggvény általában jó közelítést ad az ágensek preferenciáinak. Példa egy additív értékfüggvényre: V(Zaj, Költség, Halálesetek) = – Zaj × 10^4 – Költség – Halálesetek × 10^12, ahol a zaj, a költség és a halálesetek preferenciálisan függetlenek. Az általános képletet Debreu alkotta meg 1960-ban, a mellékelt képen látható.