adatbányászat

Rövid szöveges bemutatás: 
Az adatbányászat a nagy mennyiségű adatokban rejlő információk félautomatikus feltárása, MI algoritmusok és rendszerek alkalmazásával (például neurális hálók, szabálygenerálók, asszociációs modellek). Az adatbányászat egzakt, zárt alakban egyértelműen leírható jelenségek és numerikus, jól meghatározható adatok és adathalmazok közötti összefüggéseket keresi és elemzi. Az adatbányászat becslésekre nem használható, egyértelműen el kell tudnunk dönteni minden esetben hogy a következtetés helytálló-e. Az adatbányászatnak számos kutatási területe van.