adaptációs képesség

Rövid szöveges bemutatás: 
Az adaptációs képesség a tanuló rendszerek egyik jellemzője. Azt hivatott kifejezni, hogy egy rendszer, egy ágens mennyire tud alkalmazkodni a környezetének megváltozásához. Az ilyen rendszerek alapvető jellemzője, hogy nem rendelkeznek előre megírt, kőbe vésett viselkedési mintákkal, hanem képesek mindig a céljuk irányába, érdekébe változtatni a viselkedésükön.