adaline

Kapcsolódó fogalmak: 
perceptron
Kapcsolódó fogalmak: 
adaline tanítás
Rövid szöveges bemutatás: 
Az adaline nem más mint egy elemi mesterséges neuron, melynek célja a tanulás. A tanuló rendszerek egy része az adaline működésére alapszik. Felépítése: A bemeneti (x1,x2,....,xn) vektort kiegészítjük egy x0=1 elemmel (erre azért van szükség, hogy a csupa nulla bemenő vektorra is tudjunk nem nulla kimenetet generálni, majd az így kapott x vektort beszorozzuk a súlyokat tartalmazó w(t) súlyvektorral. Az s=w(t)*x értéket pedig küszöbözzük: y=sgn(s) (pozitív s-re, 1 negatívra -1 lesz a kimenet). Létezik egy vele szinte egyidőben feltalált másik mesterséges neuron is, a perceptron, melynek felépítése megegyezik. A kettőjük közötti különbség a tanító eljárásban mutatkozik meg.