abszolút kényszer

Rövid szöveges bemutatás: 
A különböző matematikai problémák során sokszor felmerül, hogy meg kell határoznunk bizonyos változók értékét. Erre két lehetőségünk van a feladattól függően, véges tartományos felsorolhatjuk a megoldás elemeit, míg végtelen tartományon kényszereket állítunk a változókra nézve, így azok egymás korlátozzák. Ezeknek a megoldásából pedig konkrét értékeket kaphatnak. Tegyük fel például, hogyha sorrendezési feladatot (ütemezést) kell megoldanunk, akkor nem sorolhatjuk fel, hogy melyik másodpercben kezdődjön az egyik feladat és melyikben a másik, hiszen a végrehajtás során sok váratlan dolog kezdődhet. De azt megköthetjük, hogy a feladat1 10 mp-cig tart legalább és meg kell előznie feladat3-mat: feladat1 + 10 <= feladat3. Ha egy kényszer kizár egy megoldásjelöltet, akkor az adott kényszert abszolút kényszernek nevezzük.