A* keresés

Kapcsolódó fogalmak: 
mohó legjobbat-először keresés
Kapcsolódó fogalmak: 
heurisztika
Kapcsolódó fogalmak: 
elfogadható heurisztika
Kapcsolódó fogalmak: 
A* dekódoló
Rövid szöveges bemutatás: 
Az A* keresés algoritmus minden csomópont értékét két értékből származtatja. Egy adott csomópontból, az abból elérhető csomópontok értéke, az addig megtett útköltség és az onnan várható útköltség (heurisztika) összege. f(n) = g(n) + h(n). Ahol a g(n) reprezentálja az adott csomópontig megtett útköltséget, a h(n) reprezentálja a vizsgált csomóponttól a célcsomópontig várható útköltséget. Ha mindig a legkisebb f(n) mentén haladunk a célcsomópont felé, akkor az A* keresés teljes és optimális.