A* dekódoló

Kapcsolódó fogalmak: 
A* keresés
Rövid szöveges bemutatás: 
Az A* dekódoló algoritmust a beszédfelismerésben alkalmazzák, mely az A* keresésen alapul. Az ötlet az, hogy minden mondathoz konstruáljunk egy gráfot, melynek csomópontjai a lehetséges szavakat reprezentálják. Egy csomópont gyermekei az adott szavak, melyek a szó után következhetnek. Ez a gráf irányított gráf, és az élek költségei –logP(w2|w1), ahol w1 és w2 egy adott csomópontot reprezentálnak és P(w2|w1) annak valószínűsége, hogy w2 szó w1 szó után következik. Ilyen élköltségek mellett a legrövidebb út megtalálása pontosan megegyezik a legvalószínűbb szósorozat megtalálásával. Egy sorozat teljes útköltsége a mellékelt képen látható képlettel meghatározható.