Rezolúció predikátum kalkulusban - gyakorlat

Fogalmak: 
rezolúció
Fogalmak: 
elsőrendű logika
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
9.5. Rezolúció
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
7.5. Hatékony ítéletkalkulus következtetés